Aktuality

25.08.2020

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24.8. 2020 a společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. j. MV-...

07.06.2017

S ohledem na akutní nutnost zajistit bezpečnost osob pohybujících se v bezprostředním okolí Moravského zemského archivu v Brně na Palachově náměstí (v důsledku závažných...

27.10.2017

Pokud hodláte navštívit MZA v Brně ve služebních záležitostech, s platností od 30.10. 2017 máte možnost zaparkovat na jeho vyhrazených parkovacích místech.
Po pří...

25.09.2020

Státní okresní archiv Uherské Hradiště oznamuje, že z provozních důvodů je páteční badatelský den pro studenty zrušen až do konce roku 2020. Děkujeme za pochopen...

25.09.2020

Upozorňujeme badatele, že momentálně skenujeme fond D 8 Stabilní katastr – vceňovací operáty. Kartony v rozmezí 1–700, resp. signatury 1–1913, jsou z důvodu digitalizace prozatím nepř...

21.09.2020

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že z provozních důvodů bude badatelna archivu dne 30. září 2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

10.09.2020

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že z technických důvodů bude badatelna archivu dne 14. září 2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

08.09.2020

Moravský zemský archiv v Brně a Vlastivědná společnost v Brně Vás zvou na přednášku "Historie vysokoškolských Kounicových kolejí"

Termí...

07.09.2020

Státní okresní archiv v Pelhřimově oznamuje, že z technických důvodů bude badatelna archivu ve dnech 7. – 11. září 2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

03.09.2020

Od 7.9.2020 je badatelna SOkA Hodonín opět v provozu.

Syndikovat obsah