28.11.2012

Moravský zemský archiv v Brně vypisuje veřejnou zakázku "Modulární digitální archiv" Výzva k podání nabídky EDIT 13.9.2010: Lhůta pro podání nabídek vypršela.

28.11.2012

Moravský zemský archiv v Brně vypisuje veřejnou zakázku "Zajištění úklidových služeb pro budovu Moravského zemského archivu v Brně".

Zadavatel upravuje před uplynutím lhůty pro zadání nabídek zadávací podmínky. Výzva k podání...